top of page

İç Mimarlık

(Lisans Programı)

İç Mimarlık, günümüzde farklı gereksinimler için iç mekanların düzenlenmesinin çok ötesinde, algısal ve davranışsal boyutların giderek öne çıktığı, disiplinlerarası bilimsel araştırma alanları oluşturan, mekan – insan ilişkisi üzerine yeni kavrayışların ve kuramların geliştirildiği çok hızla değişen ve gelişen bir alan pozisyonuna gelmiştir. İç Mimarlık Programımız bu perspektiften bakarak eğitimin merkezine mekan tasarımı üzerine eleştirel bakış açıları geliştirmeyi yerleştirir. Program, öğrenciye disiplinlerarası araştırma ve tasarlama prensiplerini aktarmayı ve sanat, tasarım ve mimarlık bilgilerini çok farklı iç mekan tasarım uygulamalarına yönelik olarak bir araya getirme becerisini kazandırmayı hedeflemektedir.  Öğrencilerimizin, programı tamamlayarak, mekan üretim ve tasarımını bir toplumsal ve etik pratik olarak benimseyen; yenilikçi düşünebilen ve üretebilen, disiplinler arası işbirliklerine açık; çevreye ve yerel değerlere duyarlı; yaratıcılık, girişimcilik ve liderlik özelliklerini araştırma yeterlilikleri ile birleştirerek uygulayabilen;  entelektüel bireyler olarak mesleğe adım atmaları amaçlanmaktadır.

 

İç Mimarlık programı hedeflediği profildeki İç Mimarları yetiştirebilmek için ile stüdyo temelli bir eğitimi benimser ve düşünme, tasarlama ve yapma becerilerini destekleyecek süreçleri ön plana çıkarır. İç Mimarlık Programının öğrencilere sunduğu eğitim programı yaratıcılığı besleyen, iddialı, birlikte ve uygulamalı öğrenmeyi sağlar.

 

Haftanın 3 gününe yayılan yoğun proje stüdyosu bütüncül olarak ele alınan İç Mimarlık Programının omurgasını oluşturur.  Proje stüdyosu tasarım ile ilgili bireysel, sosyal, çevresel, politik ve yapısal konuların entegrasyonunun yapıldığı ortam olarak eğitimin merkezinde yer almaktadır. Böyle bir süreçte öğrenciler kişisel farklılıkları ve donanımlarını geliştirirken; öğretim üyesi klasik anlamdaki öğretmenin ötesinde mentor olmayı benimser. İç Mimarlık eğitiminin temeli olarak gördüğümüz stüdyo kültürü öğrenciler ile öğretim üyelerinin ilişkisi ile sınırlı değildir. Stüdyo ortamı öğrencilere destek veren, bireysel öğretimi merkez alan ve aynı zamanda takım çalışmasına dayanan bir ortam olarak kurgulanmıştır. Öğrencilerimizin programımızın ilerlemesinde ve stüdyo kültürünün oluşturulmasındaki karar alma mekanizmalarına da katkıda bulunurlar ve gelecekte üstlenecekleri yaratıcı ve kurgulayıcı rollere hazırlanırlar.

 

Proje stüdyosu hem mekan hem hem de kurgu olarak uygulamalı çalışmalar ile iç içedir.  Öğrencilerin lazer ya da CNC kesimleri ve üç boyutlu baskıları gerçekleştirebildikleri FADALAB, detay ve maket çalışmaları için kullandıkları Maket Atölyesi tasarım stüdyosunun yanında yer alır ve aktif biçimde kullanılır. Malzeme ve detay dersi olan ve uygulamalı olarak kurgulanan DO3 (Design, Draw, Do) kapsamında gerçek malzemeler ve detaylar ile 1/1 ölçekte kısmi yapı modeli inşa ediyorlar.  Farklı kurumlar ile yaptığımız işbirlikleri sonucu her yaz yapılan Tasarla ve Yap stüdyosu (DBS)  içinde öğrencilerimiz gerçek problemler ve uygulamlar üzerinde çalışma olanağı buluyorlar. Tasarla ve Yap stüdyosu mimarlığın ve iç mimarlığın toplum ve çevre gereksinmelerine çözüm üretebilmesi amacına yönelik olarak çalışmaktadırlar. Fakültenin ilk senesinden beri yürüttüğümüz Tasarla ve Yap! programı aracılığı ile, mimarlık ve iç mimarlık öğrencilerimiz dört yılda birlikte toplam 17 projeyi öğrencilerimiz kendileri tasarlayarak inşa ettiler. Bu sayede, tüm öğrencilerimiz yaparak öğrenmenin ve hemen ilk yıldan mesleki deneyim edinmenin yanı sıra, topluma tasarım aracılığı ile katkıda bulunma şansına da sahip oldular. Fakültenin bu özgün programı öğrencilerin öğrenimleri sırasında yurtdışı staj bulmalarına ve yüksek lisans başvurularında büyük avantaj sağlamakta. Öğrenciler stajlar ve tasarla ve yap stüdyosu gibi  proje stüdyosunda da iç mimarlık pratiği içindeki bulunan proje stüdyosu ve ders yürütücüleri ile birlikte çalışma olanağı bulurlar. Proje stüdyoları ile zorunlu ve seçmeli dersler programın bütününde  iç mimarlık mesleğin çeşitlenen açılımlarını öğrencilere yansıtır. Mesleğin farklı özelleşmiş alanları, bu konuda deneyime ve iş ağına sahip sahibi öğretim üyeleri tarafından zorunlu ve  seçmeli derslerde öğrenciler ile tanıştırılır.  Böylelikle öğrencilerimiz kazandıkları eleştirel bakışı ve yaratıcı tasarım deneyimini kullanarak şekillendirecekleri bireysel çalışma alanlarını  mesleklerine adım atmadan tanıyabilir ve seçebilirler. 

Ders Programı

 

Ders Kodu / ECTS Formu

 

Ders Adı / Ders Programı

 

ECTS

 

Önşart

 

1. Dönem

Görsel İletişim I
Tasarımda Etik
Tasarım Karşılaşmaları
Akademi Amaçlı İngilizce I
Türk Dili ve Edebiyatı I

 

        12

 

        4

 

        3

 

        3

 

        2

 

        4

 

        2

 

2. Dönem

Akademi Amaçlı İngilizce II
Türk Dili ve Edebiyatı II
Tasarla Yap! Stajı

 

        12

 

        4

 

    ARC 101

 

  FADA 111

 

        4

 

        3

 

        4

 

        2

 

        1

 

3. Dönem

İç Mimari Tasarım I
Teknoloji ve Mekan I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

 

        12

 

    ARC 102

 

        6

 

        5

 

        5

 

        2

 

4. Dönem

Detay Tasarımı ve Malzeme I (TECH)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

 

        12

 

        6

 

    INT 201

 

   FADA 211

 

        5

 

        5

 

        2

 

5. Semester

Mobilya Tarihi ve Tasarımı
Detay Tasarımı ve Malzeme II (TECH)
İç Mekan Tasarımında İletişim
Seçmeli

 

        10

 

    INT 202

 

        5

 

        5

 

        5

 
    FADA 211

 

        5

 

6. Dönem

Mekan ve Teknoloji II (TECH)
Seçmeli
Seçmeli
Staj

 

        10

 

    INT 301

 

        5

 

        3

 
    FADA 211

 

        5

 

        5

 

        2

 

7. Dönem

Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli

 

        10

 

    INT 302

 

        5

 

        5

 

        5

 

        5

 

8. Dönem

Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Staj

 

        10

 

        3

 

    INT 401


    INT 202

 

        5

 

        5

 

        5

 

        2

- En az 4 fakülte seçmeli dersi başarı ile tamamlanmalıdır.

 

 

Seçmeli Dersler

INT 483

 
Spring '22 Courses

INT 445
INT 484
bottom of page