top of page

Alternatif Mimarlık Pratikleri

Yüksek Lisans Programı

Mimarlık yapma biçimlerinde ve dolayısı ile mimarlık eğitiminde kökten değişikliklerin olacağının işaretlerini gördüğümüz bir dönemdeyiz. Gelecek ile ilgili beklentiler, mimarlarının kamu yararını daha çok gözeterek çalışmaları; meslek içi ve dışı işbirliklerinin artması; her aşamada takım çalışmasının gerekmesi; araştırma ve tasarım süreçlerinin içiçe geçtiği bir mesleki ortamda bulunmaları ve daha fazla bireysel girişimler sonucu üretim yapmaları olarak görünüyor. Bu perspektif ile, özellikle yüksek lisans düzeyinde mimarlık eğitiminin temel amacının belli bir alanda uzmanlık kazandırmaktan genç profesyonellere alternatif mimarlık pratikleri üzerine deneyim kazandırmaya yönelik olarak dönüşeceğini öngörüyoruz. Ancak böylesi bir eğitim sonucu genç meslek insanlarının ortak geleceğimizi keşfedip biçimlendirmeleri olanaklı olacaktır. 

 

Böylesi bir felsefe ile kurulan Alternatif Mimarlık Pratikleri programının tasarım, araştırma ve üretim odaklı yapısı ile yeni mesleki yolların keşfedilmesine yol açacağını umuyoruz. Programa katılan öğrenciler, endüstriden ve sektörden program ortakları ile birlikte gerçekleşecek tasarım odaklı bir araştırma sürecinin içinde yer alacaklar.  

 

Programın dört yarıyıldan oluşmakta ve üç yarıyıl süren tasarım araştırması projesi odakta yer almakta. Araştırma süreci ile başlayan proje ikinci dönemde tasarım ve prototipleme ile devam edecek ve son dönemde ise uygulanacak. İlk iki dönem öğrenciler zorunlu ve seçmeli derslerini bitirip dördüncü dönemlerinin sonuna kadar araştırma projesi ile ilgili tezlerini yazarak programı tamamlayacaklar. 

Prof. Dr. Arda İnceoğlu, Dekan, MEF FADA

02.08.2020

 

Öğretim üyelerimiz Dr. Burcu Serdar Köknar, Dr. Kürşad Özdemir ve AAP öğrencisi Zeynep Ulusoy, Açık Radyo'da Açık Mimarlık programının konuklarıydı.

81433dc7-e991-4143-9dda-c0b668c74355_rw_

05.06.2020

 

Alternative Architectural Practices' design book: "Volu-te" is now available on Issue!

5df439b5-8358-4776-a493-2b0c11ee9306_rw_

29.05.2020

 

Alternatif Mimarlık Pratikleri'ninilk araştırma kitapçığı: "Small Scale Decent Change" Issue'da!

MEF FADA_AAP.jpeg

Alternatif Mimarlık Pratikleri Yüksek Lisans Programı hakkında daha fazla bilgi için AAP'nin web sitesini ziyaret edebilirsiniz. >

Alternative Architectural Practices
AAP_discussion @ Salt Galata Part_2
41:40
AAP_discussion @ Salt Galata Part_1
32:36
AAP Online Tartışma Serisi - 2
58:15
AAP Online Tartışma Serisi - 1
01:26:35
bottom of page