top of page

FADA Hakkında

AboutFada-sayfasında.jpg
fada-sergi.jpg

Tasarım, çevremizi daha iyiye doğru dönüştürürken kullandığımız çok güçlü bir araçtır. Tasarımcılar olarak tasarladığımız nesnelerin, binaların, ortamların ve kentlerin sadece kendi yaratıcılığımızı, hayallerimizi ve hedeflerimizi yansıtmasını değil, aynı zamanda dünyaya ve içinde yaşayanlara karşı saygılı olmasını bugün her zamankinden daha fazla önemsiyoruz. Mezunlarımızın çevreye karşı etik ve sorumluluk içeren yeni bir tasarım anlayışı oluşturarak daha yaşanabilir bir dünyanın oluşmasına aktif olarak katkıda bulunacaklarına inanıyoruz. Mezunlarımızın yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın farklı yerlerinde çağdaş tasarım yaklaşımlarını uygulamakta öncülük edecekleri bir gelecek hayal ediyoruz. 

 

Programlarımız tasarımın temel amacının üretmek olduğu düşüncesi etrafında biçimleniyorlar.. Bu nedenle, proje stüdyo derslerimiz eğitimin omurgasını oluşturacak şekilde kurgulandılar. Proje stüdyolarımızın hem kredileri hem de haftalık saatlerinin benzer programlara göre daha yüksek olduğu gibi, kuramsal dersler ile entegre biçimde ilerliyorlar. Bilginin kullanılır olmasının ancak bu şekilde gerçekleşebileceğine inanıyoruz. Bu amaçla, ortak üretme mekanımız olan Hangar’ı öğrencilerimizin 24 saat / 365 gün kullanımına açık tutuyoruz. 

 

Yaratma ve üretmeyi stüdyonun da ötesine götüren bize özel bir projemiz var. Tasarla ve Yap! programımız çerçevesinde öğrencilerimiz yaz dönemi sırasında gerçek bir soruna çözüm bulmak amaçlı projeler yapıp onları kendileri uyguluyorlar. 2015 yılından beri Türkiye’nin farklı köşelerinde yirmiden fazla proje gerçekleştirdik. Tasarla ve Yap! programı öğrencilerimize sadece tasarım yapmayı değil, düşüncelerini hayata geçirme fırsatını sağlıyor. Aynı zamanda, tasarıma ulaşamayan topluluklara ürettikleri projeler ile topluma katkı sağlamanın mesleki tatminini de yaşamış oluyorlar.

 

Vizyon

Yaratıcı, yenilikçi, çevresel etik anlayışına sahip, sosyal sorumluluk bilinci ile davranan ve global olarak rekabet edebilecek bireylerin yetişmesi amacıyla eğitim ve araştırma ortamları oluşturmak. 

 

Misyon

Hayal gücünü, eleştirel düşünceyi ve teknik gelişmeyi olduğu kadar sosyal ve çevresel sorumlulukları vurgulayan bir öğrenme ortamı yaratmak; Türkiye’nin alanlarında en iyi olan ve aynı zamanda uluslararası ortamda yüksek nitelikleri ile  tanınan programları oluşturmak; öğrencilerimizin değişen ve dinamik profiline ve 21. Yüzyılın yeni gereksinmelerine uygun yeni yöntemler, yaklaşımlar ve düşünceler üreten bir kadro oluşturmak; çevre ile ilgilenen farklı yaratıcı alanları bir araya getiren disiplinler arası yaklaşımları ve işbirliğini oluşturmak.

Dekanın Mesajı

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde temel hedefimiz hayal gücünü, eleştirel düşünceyi ve teknik gelişmeyi olduğu kadar sosyal ve çevresel sorumlulukları vurgulayan bir öğrenme ortamını sürdürmek. Öğrencilerimizin kuracağı geleceğin dünyası ancak bu şekilde bugünkünden daha yaşanabilir olacaktır. 

 

Eğitimin temeli olan mesleki becerilerin edinilmesi, tasarım sevgisinin kazanılması ve çok çalışma alışkanlığının geliştirilmesinde heyecanlı, hiyerarşik olmayan, paylaşımcı bir öğrenme ortamının gücüne inanıyoruz. FADA’da oluşan, sorunların ortaklaşa tartışılarak çözüldüğü, akademik kadro ile öğrencilerin birlikte öğrenip birlikte ürettiği, ekip çalışmasının öne çıkarıldığı kültürün bütün öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri için temel kaynak olduğunu deneyimliyoruz.

 

Kaynaklarımız arasında, akademik kadromuz kadar başarıları ile gurur duyduğumuz öğrencilerimiz ve benzersiz paylaşım mekanımız, öğrencilerimizin ikinci evi olan Hangar da bulunuyor. 

 

Aramıza katılan yeni öğrencilerimize şimdiye kadar deneyimlemedikleri kadar çok çalışacakları, yorulacakları ama yaptıkları işten çok zevk alacakları, mesleklerini yaparak öğrenecekleri, eğitim yaşamlarında alışık olmadıkları kadar düşüncelerine değer verilecek dört yıl sözü veriyoruz.


 
Prof. Dr. Arda İnceoğlu
Dekan, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

2E5A4358_edited.jpg
bottom of page