Mevzuat + Formlar

Kredi Talepleri
Öğrencilerin güz ve bahar dönemlerinde normal ders yükü 30 AKTS kredisidir. Öğrencilerin
akademik durumlarına göre alabilecekleri en fazla ders yükleri aşağıda belirtilmiş olup,
belirlenen ders yükünün üzerinde artırım yapılamaz.
a) Lisans programının birinci dönemine başlayan öğrencilerin sadece birinci dönemlerinde azami
ders yükleri 32 AKTS kredisidir.
b) Kredi transferi yaparak lisans programına başlayan öğrencilerin sadece lisans programına
başladıkları ilk dönemlerinde azami ders yükleri 32 AKTS kredisidir.
c) Genel not ortalaması 4,00 üzerinden 1,79 veya altında olan öğrenciler için azami ders yükü 30
AKTS kredisidir.
ç) Genel not ortalaması 4,00 üzerinden 1,80-1,99 arasında olan öğrencilerin azami ders yükü 36
AKTS kredisidir. Öğrenciler 30 AKTS’ye kadar ders seçebilir. 31­-36 AKTS ders alabilmek için
danışman onayı gerekir.
d) Genel not ortalaması 4,00 üzerinden 2,00-2,99 arasında olan öğrencilerin azami ders yükü 42
AKTS kredisidir. Öğrenciler 36 AKTS’ye kadar ders seçebilir. 37­-42 AKTS ders alabilmek için
danışman onayı gerekir.
e) Genel not ortalaması 4,00 üzerinden 3,00-4,00 arasında olan öğrencilerin azami ders yükü 48
AKTS kredisidir. Öğrenciler 36 AKTS’ye kadar ders seçebilir. 37­-42 AKTS ders alabilmek için
danışman onayı, 43- 48 AKTS ders alabilmek için fakülte yönetim kurulu kararı gerekir. (22
Şubat 2021/ 22 sayılı Fakülte Kurulu Kararı)


Çift Anadal Programına kayıtlı olan öğrencilerin staj programları
Fakültemizde Mimarlık Çift Anadal Programına kayıtlı olan İç Mimarlık Bölümü öğrencilerinin
ikinci anadalda ARC400 kredisini alabilmesi için 24 gün (ofis ya da şantiye) zorunlu staj
yapması ve İç Mimarlık Çift Anadal Programına kayıtlı olan Mimarlık Bölümü öğrencilerinin
ikinci anadalda INT400 kredisini alabilmesi için 24 gün (ofis ya da şantiye) zorunlu staj yapması
şartının getirilmesinin uygun olduğuna karar verildi. (18.06.2020 tarihli /18. Fakülte Kurul
Kararı)


İntibak Başvuruları
Fakültemizde daha önce ders intibakı/muafiyeti yapılmış olan öğrencilerimizin, geriye dönük
olarak yapılmış olan ders intibakı/muafiyetinin iptali için başvuru yapmalarının uygun
olmadığına ve yapılmış olan ders intibakının/muafiyetinin iptal edilemeyeceğine karar verildi.
(14.03.2019 tarihli /12. Fakülte Kurul Kararı)


Yaz okulu Başvuruları
Fakültemiz öğrencilerinin yaz okulundan proje dersi alma talebinde bulunmaları halinde,
öğrencilerimizin üniversite öğretim süreleri boyunca en fazla bir kere yaz okulundan proje dersi
alabilmelerinin ve çift anadal yapan öğrencilerimizin en fazla iki kere yaz okulundan proje dersi

alabilmelerinin uygun olduğuna karar verildi. (19.06.2017 tarihli /13. Fakülte Yönetim Kurulu
Kararı)


Stüdyolarda Boya/Yapıştırıcı Kullanımı
Stüdyolarda sprey yapıştırıcı/boya kullanımının yasaklanmasına ve bu yasağa uymayan
öğrenciler için Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 5. maddesi uyarınca
işlem uygulanmasına karar verildi. (23.02.2017 tarihli /9. Fakülte Yönetim Kurulu Kararı)

Yönergeler

Lisans ve Önlisans Yönetmeliği

Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği

Yaz Okulu Yönetmeliği

 

Üniversite Staj Yönetmeliği

 

Stajlar hakkında detaylı bilgi ve belgelere Stajlar sayfasından erişebilirsiniz.

Formlar + Dilekçeler

Erasmus

Üniversite Erasmus Sayfası

 

Erasmus Öğrenci Değişim Programı Bilgi ve Başvuru Sayfası:

 

Outgoing Erasmus+ Study Mobility Başvuru Formu

Online Başvuru Formu

Erasmus Staj Programı Bilgi ve Başvuru Sayfası:

Outgoing Erasmus+ Traineeship Mobility Başvuru Formu

Online Başvuru Formu