MEF FADA_Avsar.jpg

Avşar Karababa

Dr. Öğretim Üyesi

Avşar Karababa, 2006 yılında lisans derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Bölümü'nden aldı. 2009 yılında “Public Sphere as Spatiotemporal Experience” teziyle tamamladığı İTU Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı sırasında, Erasmus Öğrenci Değişim Programı ile altı ay Eindhoven Teknik Üniversitesi’nde okudu. Küreselleşme içinden kentsel kimliği anlama ve yorumlama yollarını ele alan doktora tezi “A Transdiscursive Enquiry on Urban Identity” ile İTÜ’den Mimari Tasarım doktora derecesini aldı. Mimarlık ve kentsel tasarımda somutlaşan kültür ve güç ilişkilerini içeren fenomonolojik
araştırmalarda çalıştı. Mimarlık pratiğini, içlerinde Teğet Mimarlık da olan çeşitli mimarlık ofislerde çalışarak, ulusal ve uluslararası mimari proje yarışmalarına katılarak sürdürdü. Yarışmalarda jüri üyeliği de yaptı. 2017’den beri MEF Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde doktor öğretim üyesi olarak çalışıyor. Güncel araştırma konuları arasında mimari tasarımda teori ve pratik ilişkisi ile, mimari ve kentsel tasarımda fenomenolojik çalışmalar bulunuyor. Özellikle mimari ve kentsel üretimin sosyal, ekonomik ve politik değişkenleriyle bütünsel olarak ilgileniyor. Buna paralel olarak, araştırma ve öğretimi, ortak yarar ve katılımcı süreçler gibi, toplumsal ve mekansal adalet için dönüştürücü mekansal uygulamaların araç ve yöntemlerine odaklanıyor.

Seçilmiş Projeler

istanbul-turkey-yapıkredi-museum.jpg

TEĞET Mimarlık ile

uygulama projesinde proje eş-yöneticisi ve ortak saha denetleyicisi

Yapı Kredi Kültür Merkezi

İstanbul Kayabaşı Bölgesinde Konut için Mimari Konsept Proje Yarışması

Eşdeğer Ödül

Basra Körfezi Şehri Olarak Bushehr'de Süreklilik ve Değişim Paradoksu

Semra Aydınlı ile

İnsan Yerleşimi Makalesi: Basra Körfezi Bölgesi araştırma projesinin Mimarlık, Yerleşim ve Kültürel Kimliği

MEF FADA Tasarla ve Yap! Stüdyo Projeleri

DBS_Join_3.jpg
Geçmiş ve Gelecek Arasında Bir Kentsel Okuma: Palimpsest Kimliği

Article Competition for IKSV 2nd International Istanbul Design Biennale, IAPS-CSBE Network Symposium: Palimpsest Bir Şehir Olan İstanbul'da Gelecek Eskisi Gibi Değil

Eşdeğer Ödül

Eşdeğer Ödül

Avcı Architects ile

Medya Arşivi