top of page
MEF FADA_Sebnem.jpg

Şebnem Yücel

Mimarlık Bölüm Başkanı

Prof. Dr.

Şebnem Yücel 1993’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. 1996 yılında devlet bursu kazanarak yüksek lisans ve doktora çalışmaları için Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. 1998’de University of Cincinnati’den yüksek lisans derecesini aldı. Doktora programına başladığı Arizona State University’de aynı zamanda yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak Orientalism (Interdisciplinary Program in Humanities) ve Araştırma Yöntemleri (College of Architecture and Environmental Design) derslerini verdi.  Doktora çalışmalarını 2003 yılında tamamlayarak mecburi hizmeti nedeniyle atandığı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde 2013’e kadar mimarlık tarihi, kuramı ve mimari tasarım stüdyosu derslerine girdi. 2018 yılına kadar İzmir’de özel üniversitelerde çalışan Yücel aynı zamanda İzmir Mimarlar Odası Yönetim Kurulu üyeliği, 4T Tasarım ve Tasarım Tarihi Topluluğu kurucu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Ulusal proje yarışmalarında jüri üyeliği yapan ve uluslarası konferanslarda sunumları olan Yücel’in akademik çalışmaları mimarlıkta kültürel kimlik, batı-dışı modernlik ve temsiliyet konularına odaklanmaktadır.  Yayınları arasında “Minority Heterotopias: The Cortijos of Izmir” (2016, ARQ: Architectural Research Quarterly;)  “Regional/Modern and the Rest” (2015, Architecture, Culture, Interpretation); ve “Identity Calling: Turkish Architecture and the West” (2007, Architecture, Ethics and the Personhood of Place) yer almaktadır. 

Seçilmiş Yayınlar

2-33e0833d86.jpg

(2016) ARQ: Architectural Research Quarterly

2-a08295cff9.jpg

"Mimarlık, Kültür, Yorum: Honorem'de John H. Hancock" başlıklı Kitap Bölümü. Ed. Augustin Ioan.

Bucuresti: Paideia, s.201-229.

Medya Arşivi

1-920baf0c0c.jpg

"Mimarlık, Etik ve Mekanın Şahsiyeti" Kitap Bölümü, Ed. Gregory Caicco tarafından.

New England Üniversitesi Yayınları, s. 204-229.

"Mimarlığı ve Kenti Kurmak" Kitap Bölümü, Ed. Sarah Chaplin ve Alexandra Stara.

Londra: Routledge, s.193-206.

"Yeşil Kültür"Kitap Bölümü, Ed. Paul Robbins, Kevin Wehr, Geoffrey J. Golson.

Yeşil Toplum Üzerine Sage Serisi, Sage, s.393-394.

bottom of page