BurcuSerdarKoknar_photo.jpg

Burcu Serdar Köknar

Dr. Öğretim Üyesi

1997’de İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. 2001'de İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bina Bilgisi Programı’ndan “Mekansal Arayüzlerin Kente ve Yaşama Katılımları Üzerine  Bir İnceleme” isimli tezi ile yüksek lisans derecesini aldı. Eş zamanlı olarak çalışmalarını peyzaj tasarımına yoğunlaştırdı ve genellikle mimari tasarım ve peyzaj tasarımı ara kesitinde işler, iç-dış mekan ilişkileri, tasarımda farklı ölçeklerde geçişler üzerinde çalışmaya başladı. 2004-2007 yılları arasında İTÜ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2013’te İTÜ Peyzaj Mimarlığı Doktora Programı’ndan “Kentsel Dönüşüm Alanlarında Gerçekleştirilen Peyzaj Tasarımlarının Eleştirel Teori İle Bir Okuması” başlıklı çalışmasıyla doktor unvanını aldı. 2013’te Permakültür Tasarım Eğitimini tamamladı. 2014’ten bu yana MEF Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesidir. 2015-2016 Eğitim yılı boyunca Berlin International University of Applied Sciences’da konuk araştırmacı oldu. Aynı zamanda, kurucularından olduğu anonim.istanbul’da profesyonel tasarım çalışmalarını sürdürmekte; tasarım çalışmalarında katılımcı tasarım yöntem araştırmaları da yapmaktadır. Araştırmaları mimarlıkta disiplinler ötesi yaklaşımlar, tasarımda katılımcılık ve kolektif tasarım, yaparak öğrenme- mimarlık ve tasarım eğitimi, kentsel müşterekler ve tasarım, kentsel tarım ve tasarım, peyzaj tasarımı ile mimari üretim ilişkilerine ve farklı ölçeklerdeki tasarım arakesitleri üzerine odaklanmaktadır.

Seçilmiş Projeler

anonim.istanbul ile

5fb5e6_9eefa5c4db7445a3918d8b3a41c2733f~

anonim.istanbul ile

5fb5e6_4bef06744bdb4c4ba1d894db112bb557.

anonim.istanbul ile

MEF FADA Tasarla ve Yap! Stüdyo Projeleri

DBS_Gavcar_5.jpg
DBS_Iz_2.jpg
DBS_Kopru_3.jpg

Medya Arşivi