Ayşe Hilal Uğurlu

Doç. Dr. Öğretim Üyesi

2005 yılında İTÜ Mimarlık Tarihi programında doktora çalışmasına başladı. 2009-2010 öğretim yılında Harvard Üniversitesi’ne misafir öğrenci olarak gitti. Orta Doğu Çalışmaları Merkezi (CMES) ve Mimarlık ve Sanat Tarihi Bölümlerinden pek çok ders aldı. 2012 senesinde “III. Selim’in İstanbul’u: Siyâsî ve Askerî Dönüşümler Işığında İmar Faaliyetleri” başlıklı doktora tezini tamamladı.  2014-15 akademik yılında, Koç Üniversitesi, Anadolu Medeniyetleri Araştırmaları Merkezi’nde (ANAMED) yürüttüğü “İstanbul’un Sosyal Merkezi olarak Selatin Cami Avluları” başlıklı doktora sonrası projesinin ileri safhaları, sonraki yıllarda SALT Araştırma Fonu ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü gibi kurumlar tarafından desteklendi.  2017-18 akademik yılında Oxford Universitesi, Khalili Araştırma Merkezinde Barakat doktora sonrası araştırmacısı olarak “İhtilaller Çağında bir Müceddid Sultan: III.Selim (r. 1789–1807) Devrinde Siyaset, Sanat ve Mimari” başlıklı projesi üzerinde çalışmalarını sürdürdü. Aynı proje ile Barakat Trust 2018-19 Büyük Ödül’üne hak kazandı.  Dr. Suzan Yalman ile birlikte editörlüğünü yaptığı iki kitaptan ilki, “Kutsal Mekanlar + Kentsel Ağlar”, 2019 senesinde yayınlandı. “Cuma Camii ve Şehir: Eşikler, Ritüeller, Siyaset” başlıklı diğer kitap ise 2020 senesinde yayınlanacak. Osmanlı sosyal, siyasi ve mimari tarihi konularında araştırmalar yapan Uğurlu, son dönemde ondokuzuncu yüzyıl Osmanlı sultanlarının politik hedefleri doğrultusunda kutsal obje ve mekanlara müdahaleleri konusundaki araştırmasını sürdürmektedir.

Kitaplar

Editörler: A. Hilal Uğurlu ve Suzan Yalman

Intellect Books UK, 2020

ISBN: 978-178-9383-02-7

ISBN: 978-605-7685-14-8

Editörler: A. Hilal Uğurlu ve Suzan Yalman

ANAMED, 2019

Seçilmiş Projeler

From Ceremony to Spectacle: Changing Perception of Hagia Sophia Through the Night of Decree (Layla’t-ul Kadr) Prayer Ceremonies

in Hagia Sophia in the Long Nineteenth Century, eds. Emily Neumeier and Benjamin Anderson, Manuscript accepted by Edinburgh University Press, manuscript currently under peer review, forthcoming 2021.

Perform Your Prayers in Mosques!: Changing Spatial and Political Relations in Nineteenth-Century Ottoman Istanbul

in The Friday Mosque in the City: Liminality, Ritual, and Politics, eds. A. H. Uğurlu, S. Yalman, (Bristol; Chicago: Intellect Books, forthcoming 2020)

in Philanthropy in Anatolia Through the Ages (Antalya: Koç University, 2020), 215–25. 

in Sacred Spaces + Urban Networks, eds. S. Yalman, A. H. Uğurlu (Istanbul: ANAMED, 2019), 105–18.