top of page

Tünel

2019

Design and Build! Studio Team:

Ayşegül Selamet, Ayşen Kır, Çağla Şenol, Doğa Yeşim Akok, Ecenur Budak, Enes Özdemir, Gizem Küçük, Hayriye Sülümer, İrem Yıldırım, Melis Turhan, Simge Sezer, Suedanur Bersu Özkara, Şükrü Uzun, Süleyman Doğuhan Coşgun, Sümeyra Koca, Zeynep Gaye Işık

Tutors:

Aslı Şener, Zeynep Aydemir

Project Assistants:

Kubilay Akkoyun, Tuna Karataş

Construction Support:

Sarıyer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

Collaborators:

The project was designed and implemented as an interior project in Sarıyer Municipality Rotary Lotus Flower Kindergarten. The project, which reconsider the entrance area and corridors of the single-floor and 3-class nursery in Ayazağa, aims to provide an entrance, reading and play area to its users between the ages of 3 and 6 and to provide a holistic common sense. The structure was designed in a period of two and a half weeks by first year students, two student assistants and two executives, design and design all together.
The main goal of the project is to include the entrance hall, separated from the main corridor by joinery, with a gradual transition to the interior, which can provide children with flexible use and different experiences; with this area, the common areas outside the classrooms were brought to a colorful language suitable for the children's world. While achieving this goal, the “tunnel” with the name of its users, designed as the focal point of the project; it was launched as a transition element that allows to perceive and experience the space differently from the child scale, and allows various and alternative uses.
In the project, which was carried out with the support of Sarıyer Municipality, the students gained a design and implementation process experience, where they were in direct communication with the user and had the chance to make observations regarding their usage potentials, as they worked in an environment that was used actively, as well as improving their collaboration and production practices they have.

Proje, Sarıyer Belediyesi Rotary Lotus Çiçeği Kreşi içinde bir iç mekan projesi olarak tasarlanıp uygulandı. Ayazağa’da bulunan tek katlı ve 3 derslikli kreşin giriş alanı ve koridorlarını yeniden ele alan proje, 3 ve 6 yaş aralığındaki kullanıcısına oyunlu bir giriş, okuma ve oyun alanı sunmak ve bütüncül bir ortak mekan duygusu kazandırmak amacıyla, iki buçuk haftalık bir süreçte on altı birinci sınıf öğrencisi, iki öğrenci asistan ve iki yürütücü tarafından, yerinde hep birlikte tasarım ve uygulaması yapılarak gerçekleştirildi.
Projenin ana hedefi, öncesinde ana koridordan doğramalarla ayrılmış giriş holünün, çocuklara esnek kullanım ve farklı deneyim imkanı verebilecek bir şekilde iç mekana kademeli bir geçişle dahil edilmesi; bu alanla birlikte sınıflar dışında kalan ortak alanların, çocuk dünyasına uygun renkli ortak bir dile kavuşturulmasıydı. Bu hedefi gerçekleştirirken projenin de odak noktası olarak tasarlanan, kullanıcılarının koydukları isimle ‘tünel’; çocuk ölçeğinden mekanı farklı algılamayı ve deneyimlemeyi sağlayan, çeşitli ve alternatif kullanımlara izin veren bir geçiş elemanı olarak hayata geçirildi.
Sarıyer Belediyesi’nin de desteği ile gerçekleştirilen projede öğrenciler, ortak çalışma ve üretim pratiklerini geliştirmenin yanında, aktif olarak kullanılan bir ortamda çalıştıkları için, kullanıcı ile birebir iletişim içinde oldukları ve kullanım potansiyellerine ilişkin gözlem yapma şansını da buldukları bir tasarım ve uygulama süreci deneyimi elde etmiş oldular.

bottom of page