top of page

Harman

2018

Design and Build! Studio Team:

Ateş Mucur, Beyza Tanrıkulu, Buse Karapınar, Can Tanrıverdi, Ece Nur Honça, Olayda Nehir, İlyas Çiftçi, Rozerin Salman, Mehmet Sevban Uca, Meris Eren, Öznur Şahin, Sedef Çiçekdiken

Tutors:

Kürşad Özdemir, Ozan Avcı

Project Assistants:

Öykü Tuna Beşer, Ayberk Özdemir

Construction Support:

Collaborators:

Overlooking at the Mediterranean from the Taurus mountains, an unused threshing floor of the village Güzelsu served as the stage of the Design and Build! Workshop of MEF University FADA, Faculty of Arts, Design and Architecture. A total of 15 students and 2 coordinators designed and built a timber viewing platform in 3 weeks with assistance from the village community. The old threshing floors of Güzelsu are positioned on the steep and windy hangs within the village, forming clusters of human-made rational forms in the beautiful mountainous landscape.
The process started with the marking of the circular path on the platform, reflecting the track of oxes in work. This circular track, shadowed by a few-centuries-old cedar, has then been extruded to a timber ring structure, deliberately indicating the motion in the memory of this rural facility. On the adjacent rocky threshold, once served as a storage floor for the fresh hay, a timber wall was erected, pointing at the crests of Taurus mountains, dotted with massive cedar trees. The structural system of this elegant screen possesses a resemblance to the local traditional dry wall compositions with timber reinforcement frames. Through the louvres and the openings of this wall, comes in the delicate rays of evening sun, while lines of sight are projected to the village entrance and the surrounding fields. The main timber frame is supported with metal joints on a set of interlocked stone blocks, collected from the nearby slopes. The collection and precise placement of the foundation stones were made under the supervision of a local mason, presenting a hands-on course on local building know-how. Each element of the architectural system is treated with a tailor’s approach in regard to its positioning and attachment. Utmost care and precision in details of the composition of rational and natural components in this project provides a fidelity in user experience as well as a projection of collective labor memory of the village over the periods of time, left behind. Now a gathering ground for the people of Güzelsu for different occasions, the poetic simplicity of Harman is showered by the blonde reflections of Mediterranean sun from the wheat fields in the distance.

Toros dağlarından Akdeniz’e 1200 metre yüksekten bakan eski bir harman yeri, MEF Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin Tasarla Yap Stüdyosu 2018 kapsamında 15 öğrenci ve 2 öğretim üyesinin katılımı ile düzenlendi ve kamusal kullanıma açıldı.

Güzelsu köyü içindeki harman yerleri rüzgar alan yamaçlarda, yük hayvanlarının döngülerine uygun dairesel platformlar halinde inşa edilmişler. Günümüzde atıl kalan harman yerlerinden köy insanlarınca belirlenen bir tanesi Tasarla Yap! çalışmasıyla kolektif kullanım mekanına dönüştü. 3 haftalık süreçte 15 öğrenci ve 2 yürütücü yerel katılımcıların desteği ile önce çevreyi ve şartları gözlemledi, tanıdı. Harman yerinin biçimini dikte eden dairesel hareket zemine işaretlendi. Birkaç asırlık bir sedir ağacının gölgesinde oluşan bu iz tüm süreç boyunca korundu ve harman yerini saran alçak profilli bir halkaya dönüştü. Harman yerine girişte zemin kotundan başlayan halka, her iki yönde de harımlık kısmına doğru yükselerek hem iki kot arasında bir yürüyüş rampası hem de oturma elemanına dönüştü. Ekinlerin harmanda ezilip ayrılmasından önce bekletildikleri “harımlık” yükseltisine ise, Toros zirvelerine doğrultu veren geçirgen bir duvar inşa edildi. Çift cidarlı bu duvarın tasarımında, düğmeli evlerin kuru duvar örgüsünde kullanılan ahşap strüktürdeki hatıl, kabur ve piştuvan ilişkisinden esinlenildi. Sağladığı açıklıklardan buğday tarlalarını ve Köye giriş yolunu gözleyen duvar, akşam ışığını süzen bir arka yüzey de oluşturmakta. Köy girişiminin sağladığı ahşap malzemenin kullanıldığı yapının temelinde yerel kuru duvar örgü ve stabilizasyon teknikleri de yer aldı. Rasyonel aklın yansıması olan ve düvenin hareketine göre şekillenen harman yerlerinin hafızası yine temel geometrik biçimler kullanılarak vurgulandı. Daire ve dikdörtgenlerden oluşan tasarımın uygulama aşamasında kullanılan her profil, tahta ve lata, tek tek ölçülüp içinde yer aldığı geometrik biçimin karakterine göre yerine yerleştirildi. Halkadaki döşeme tahtalarının hepsi dairenin merkezine yönelirken, duvar ve önündeki platform dik açıya birleşerek içinde yer aldıkları doğal bağlamla bir gerilim oluşturarak kendi insan yapısı varlıklarını vurguladılar.

Basitliğin şiirselliğini detaylarındaki presizyonla ortaya çıkaran tasarım, yerle kurduğu güçlü ilişkiyle de deneyimi artırmayı hedefliyor. Dik yamaçlarda büyük emekle inşa edilmiş buğday taraçaları artık harman yerine başakların sadece sarı yansımalarını gönderiyorlar.

bottom of page