Prana

2018

Design and Build! Studio Team:

Ayça Yıldırım, Ayşe Nisa Zeybek, Begüm Nar, Berk Özyedierler, Cansu Çakarlı, Gamzenur Kurel, Mert Karakurt, Merve Sandıkçı, Mehmet Öztürk, Melih Faruk Özen, Özge Kiracı, Sümeyye Öztürk, Zeynep Dolapçıoğlu

Tutors:

Derya Uzal, Eda Yeyman

Project Assistants:

Kübra Erguvan, Muazzez Nil Yalındağ

Construction Support:

Collaborators:

Prana is a view terrace project for Kilyos Sarıtepe campus of Boğaziçi University (BOUN), located between the Kilyos beach and the green area of the campus. It is designed as an extension of the green landscape used as an open social area of the BOUN Campus by settling in the cross section of Kilyos Beach and Faculty activity area. Prana, by being on top of the cliff is isolated from the noise of the campus and also it locates in an intermediary level between sea and green area. By using advantage of its location, Prana aims to strengthen the relationship between the sea and the green area and tries to re-connect with the multipurpose-structure at the intermediate level.

Due to the demands of BOUN Northern Campus Administration and BOUN yoga club, the isolated land opening to the Black Sea was designed as a platform for yoga activities and recreation. Taking into account the name of the project, location and function, the Sanskrit language is derived as "Prana", derived from the word "pranamaya", which means "a life-giving force, breath".

Based on the spatial requirements of the yoga events, the relationships of the activities with the sun have been considered and the platform is divided into two parts. According to the orientation of the sun, people who want to practice yoga can select among these two platforms. On the north and northeast ridges of the platforms, where the yoga plane raised up seating units are placed. Seating units provides a social, isolated platform for the students of the campus. At the back of the seats where there are wooden elements of the Prana, allows the sun to open to the points where the sun meets the horizon, and directing the view towards the Black Sea.

Boğaziçi Üniversitesi Kilyos Sarıtepe kampüsünde bulunan “Prana”, kumsal ve yeşil alan arasında yer alan bir seyir alanı projesidir. Tasarım, Kilyos sahil ve fakülte arazisi ara kesitine yerleşerek, kampüsün tek açık sosyal alanı olarak kullanılan yeşil bandın bir uzantısı olarak işlev görür. Prana, falez üzerinde yükselerek kampüs gürültüsünden izole olurken aynı zamanda, deniz ve yeşil alan arasında ara bir kot oluşmasına olanak sağlamaktadır. Konumunun avantajını kullanarak Prana, kampüsün denizden kopuk ilişkisini güçlendirerek, bu ara kotta deniz ve yeşil alan bağlantısını yeniden yorumlar.

BOUN Kuzey Kampüs İdaresi ve BOUN yoga kulübünün talepleri doğrultusunda, Karadeniz'e açılan izole arazi, yoga etkinlikleri ve rekreasyon için bir platform olarak tasarlanmıştır. Projenin ismi, bulunduğu mekan ve işlev dikkate alınarak, Sanskrit dilinde, ‘hayat veren bir güç, nefes’ anlamına gelen ‘pranamaya’ sözcüğünden türetilerek ‘Prana’ olarak konulmuştur.

Prana’da yoga etkinliklerinin mekansal gereksinimlerine dayanarak, etkinliklerin güneşle olan ilişkileri dikkate alınmış ve platform iki bölüme ayrılmıştır. Güneşin yönüne göre, yoga yapmak isteyen insanlar bu iki platform arasından seçim yapabilir. Alanın kuzey ve kuzeydoğu sırtlarında yoga platformları yükselerek oturma birimlerine dönüşür. Oturma birimleri kampüs öğrencileri için hem sosyal, hem de kampüsten izole bir platform sağlar. Prana, ahşap elemanların incelmesiyle, güneşin ufukla buluştuğu noktalara açılır ve izleyiciden bakışı Karadeniz’e yönlendirir.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1