Broca

2016

Design and Build! Studio Team:

Sena Ünal, İsra Nur Aydın, Hayrünnisa Bilgin, Berrak Oğrak, Özgürcan Aydın, Selin Tüysüz

Tutors:

Eda Yeyman, Egemen Nardereli

Project Assistants:

Construction Support:

DS Mimarlık, Pattu Mimarlık, Sarıyer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, TAV

Collaborators:

BROCA (Ayazağa Primary School Foreign Language Classroom) was made with the aim of
developing holistic design knowledge in the interior. The 15-day design process went hand in
hand with English teachers teaching at school and school management. To create flexible
spaces to support new learning styles in line with the needs of students was the main goal of
the design. According to the different activities (puppet play, drama, vocabulary learning...)
performed in the English class, the class should be transformed and it should be able to provide
suitable places for these activities. The idea of a holistic wall has emerged so that all wall
surfaces can be used for learning, vision and storage. These surfaces can be used for different
purposes with the orientation of school desks and would allow for their formats. When
reconsidering and transforming an existing class, material choices were made in this direction
and osb and plywood were used. In order to maintain the form and to read the designed
three-dimensional pattern, different color paints were applied to the wall surfaces as well as
wooden elements. To see both the design process and how the design has changed in practice,
to recognize the possibilities of the material and to produce unforeseen solutions in the studio
on-site were among the goals of Design and Build! Studio.

BROCA (Ayazağa İlkokulu Yabancı Dil Dersliği) iç mekanda bütüncül tasarım bilgisini geliştirme hedefiyle yapıldı. 15 günlük tasarım süreci, okulda ders veren ingilizce öğretmenleri ve okul yönetimiyle iş birliği içinde yürüdü. Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda yeni öğrenme biçimlerini destekleyecek esnek mekanlar oluşturmak tasarımın temel hedefiydi. İngilizce sınıfında yapılan farklı aktivitelere (kukla oynatma, drama, kelime öğrenme…) göre sınıf dönüşebilmeli, bu aktivitelere uygun mekanları sağlayabilmeliydi. Tüm duvar yüzeylerinin öğrenme, görme, depolama amacıyla kullanılabilmesi için bütüncül bir duvar fikri ortaya çıktı. Bu yüzeyler okul sıralarının yönlendirmesiyle farklı amaçlarda kullanılabilecek, farklı oturma biçimlerine olanak sağlayacaktı. Var olan bir sınıfı yeniden ele alıp dönüştürürken malzeme seçimleri de bu doğrultuda yapılarak osb ve su kontrası kullanıldı. Formun sürekliliği ve tasarlanan üç boyutlu desenin okunması için ahşap elemanların yanı sıra duvar yüzeylerine farklı renk boyalar uygulandı. Hem tasarım sürecini hem de tasarımın uygulamada nasıl değiştiğini görmek, malzemenin imkanlarını tanımak ve yerinde, stüdyoda öngörülmeyen çözümler üretmek bu Tasarla ve Yap! Stüdyosunun amaçları arasındaydı.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1