top of page

İçi Dışı Bir

2017

Design and Build! Studio Team:

Ali Berk Beydili, Buse Ayça Türk, Cemal Temel, Evrim Arıkan, Feridun Berke Güven, İlayda Akdemir, İlkem Çirpik, İrem Yağmur Cebeci, Tuğçe Şimşek, Tuna Karataş, Tutku Tunçkol

Tutors:

Sevince Bayrak, Tomris Akın

Project Assistants:

Construction Support:

Collaborators:

Türkan Şoray, Sarıyer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

Inside Out was held in Türkan Şoray Primary School in Rumeli Hisarüstü Neighborhood in July 2017. In line with the demand from the school, one of the existing classrooms was converted in a Foreign Language Classroom. The needs program offered by primary school teachers included a fiction in which students could learn languages with alternative learning methods such as “role-playing games”.The curtain, which can be opened and closed on the axis of the design, came up with the design team's suggestion of an alternative scene by interpreting this need. Seating units and tables are designed according to scenarios that can be used in different events. In the design of the project, the theme of “Recycling and Reusing” and transferring it to primary school students was an important decision; all the architectural elements in the classroom were produced with reused materials. The polycarbonate and mdf exhibition stands in the 3rd Design Biennial donated by İKSV turned into seating units and the metal pulleys turned into a curtain structure; the mdf boards donated by PATTU and DS Architecture were re-evaluated as game tables and exhibition boards.

İçi Dışı Bir, Temmuz 2017'de Rumeli Hisarüstü Mahallesi'ndeki Türkan Şoray İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Okuldan gelen talep doğrultusunda, mevcut dersliklerden biri Yabancı Dil Dersliği'nde dönüştürüldü. İlkokul öğretmenlerinin sunduğu ihtiyaç programı, öğrencilerinin "rol yapma oyunları" gibi alternatif öğrenme yöntemleri ile dil öğrenebilecekleri bir kurguyu içeriyordu. Tasarımın ekseninde yer alan açılıp kapanabilen perde, tasarım ekibinin bu ihtiyacı yorumlayarak alternatif bir sahne önermesi ile ortaya çıktı. Oturma birimleri ve masalar, farklı etkinliklerde kullanılabilecek senaryolara göre tasarlandı. Projenin tasarımında, "Geri Dönüşüm ve Yeniden Kullanım" teması ve bunun ilkokul öğrencilerine aktarılması önemli bir karardı; derslikteki tüm mimari elemanlar yeniden kullanılan malzemelerle üretildi. İKSV'nin bağışladığı 3.Tasarım Bienali'ndeki polikarbonat ve mdf sergi standları, oturma birimlerine; metal kasnaklar ise perde strüktürüne dönüştü; PATTU ve DS Mimarlık'ın bağışladığı mdf levhalar ise oyun masaları ve sergi panoları olarak yeniden değerlendirildi.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1
bottom of page